Magyar Segítőpedagógiai

Fejlesztő és Szociális Alapítvány

 • Szervezet nyilvántartási száma: 13-01-0004078
 • Megnevezés: Magyar Segítőpedagógiai Fejlesztő és Szociális Alapítvány
 • Rövidített név: Magyar Segítőpedagogiai Alapítvány
 • Szervezet székhelye: 2100 Gödöllő, Rét u. 58.
 • Szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány
 • Országos azonosító: 1400/60470/2019/2300047259604
 • Adószám: 19226147-2-13
 • Bankszámla szám: 10400494-50526967-55751001
 • Képviseletre jogosult vezető: Olenyik Karolina, az Alapítvány elnöke

Céljaink                Tevékenységeink                Elérhetőségeink

Alapítványunk tevékenysége

 • a fogyatékos emberek intézményi és társadalmi integrációját elősegítő rendezvények
 • érzékenyítő tréningek felnőtteknek, pedagógusoknak
 • gyermekrendezvények tervezése, szervezése:
 • ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése
 • kulturális értékek megőrzéséhez kapcsolódó rendezvények szervezése
 • tájékoztatás, általános információnyújtás, konzultációs lehetőség nyújtása szakembereknek
 • szakmai napok, konferenciák szervezése pedagógusok számára – hátrányos helyzettel, fogyatékossággal, egyéni megsegítéssel kapcsolatban
 • Fejlesztőház működtetése
 • gyógypedagógiai vizsgálat
 • korszerű, egyéni igények szerinti fejlesztések tervezése és biztosítása, beszédfejlesztés, mozgásfejlesztés, komplex fejlesztés, a szociális készségek és kompetenciák fejlesztése
 • a fogyatékosságból adódó akadályozottság kompenzációjára irányuló – a gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer az igénybe vevő, családja és környezete képességeinek legteljesebb kibontakoztatása, a funkciózavarok korrekciója és a rehabilitáció érdekében,
 • tanácsadás, konzultáció, segítő szolgáltatás szülőknek, speciális szakemberek bevonása, célszervezetek felé történő átirányítás

Segítőpedagógiai Fejlesztőház (“SEGÍTŐHÁZ”)
2100 Gödöllő, Szabadság út 23.
(a Gödöllői Civil Ház épülete)
Fejlesztőterápiák és fejlesztő tevékenységek gödöllői központja.