Képzési program neve: Szakvizsgázott pedagógus – Az inklúzió pedagógiája (előkészítő vezetőképző általános program a Kodolányi János Egyetem partnerségében)

A képzés program célja: A pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, a legújabb ismeretekkel történő megújítása. A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek a különleges gondozásra jogosult gyermekek, tanulók befogadó nevelésére, differenciált csoportos foglalkoztatására többségi keretek között, együttműködésre a segítő szakmák képviselőivel és a szülőkkel.

A program sajátosságai: A pedagógus szakvizsga képzések, a hatályos jogszabályok szerint 4 féléves képzések, összesen 120 kredit pont értékben. A pedagógus szakvizsga kiadmányozója a hatályos Felsőoktatási tv. szerint a felsőoktatási intézmény lehet. A Távoktatási és Továbbképzési Intézet ezt a programot partnerintézmény bevonásával valósítja meg.
A 4 féléves képzési program első két féléve a Távoktatási és Továbbképzési Intézetben (kedvezményes, pályázati) formában valósul meg a Távoktatási és Továbbképzési Intézet hatályos Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata szerint. Az első két félév helyszíne rugalmasan szervezhető, ha legalább 14 fő jelentkező van a programra, akkor az ország bármely településére kiszervezhető (kihelyezhető), ha a program megvalósításához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.
A 4 féléves képzési program második két féléve a Távoktatási és Továbbképzési Intézettel partnerségi viszonyban álló, a Felsőoktatási tv. hatálya alá eső intézményben, a Kodolányi János Egyetemen valósul meg. Befogadó szak: Pedagógus szakvizsga – Az inklúzió pedagógiája (tanulmányterület)

A programmal a pedagógus szakvizsga – Az inklúzió pedagógiája szakirányú szak első két félévét, összesen 60 kredit értékben lehet teljesíteni. A tanulmányok folytatásával (partnerségben álló) felsőoktatási intézményben, további két félév teljesítésével szerezhető meg a pedagógus szakvizsga képesítés az inklúzió pedagógiája tanulmányterületen. A Távoktatási és Továbbképzési Intézet partnerintézménye  ún. kreditátvételi eljárás keretében, a Távoktatási és Továbbképzési Intézetben teljesített tanulmányokat, kredit pontokat teljes mértékben befogadja. (a Távoktatási és Továbbképzési Intézetben teljesített tantárgyak beszámításra kerüljenek), így az adott felsőoktatási intézményben a további képzési idő két félévre csökken.

A jelölt oklevelet és képesítést minden esetben a partnerintézmény (felsőoktatási intézmény) állítja ki, saját szabályai és eljárási rendje szerint.

Képzésidő: 2 félév a Távoktatási és Továbbképzési Intézetben, pályázat program szerint, valamint további 2 félév a Kodolányi János Egyetemen.
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kompetencia tartalmak:
A differenciális pedagógia elmélete, Az inkluzív nevelés jogi szabályozói, Az inkluzió előtörténete, Inkluzív pedagógia, A hátrányos helyzet a köznevelési intézményekben, Fejlesztési lehetőségek és fejlesztőpedagógiai ismeretek, Az SNI pedagógiai háttere, A fejlesztőpedagógia gyakorlata és módszertana, Új pedagógiai módszerek a gyakorlatban, Roma gyerekek az iskolában, óvodában, Az inkluzív nevelés módszertana,  A romapedagógia alapjai, Az inkluzív nevelés társadalmi kontextusai, Az inkluzív nevelés hazai és nemzetközi gyakorlata, Sajátos nevelési igény fejlődéslélektani háttere.

A képzés költségei: 175.000 Ft. / félév
Az 1. és a 2. félév (amelyet a Távoktatási és Továbbképzési Intézetben teljesítenek a résztvevők) 175.000 Ft. / félév.
Ehhez általában további kedvezmények, pályázat útján igénybe vehetők. A pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg. A kedvezmény mértéke a pályázati kiírásnak megfelelően változik.
A 3. és a 4. félév (amelyet a partnerintézményben teljesítenek a hallgatók), az adott felsőoktatási intézmény költségtérítése szerint. A Kodolányi János Egyetem költségtérítése 175.000 Ft. / félév. Külön vizsgadíjak, jegyzetköltségek nincsenek.

További információk a Kodolányi János Egyetem képzéséről.