Képzési program neve: Digitális kultúra tanító (Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton)
Képzési azonosító szám: T.78.-999-12.004

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a digitális kultúra alapjait,
– a digitális kultúra tantárgyak felépítését, tartalmát, kompetenciáit,
– a digitális kultúra fejlesztési területeit,
– az informatika tanításának módszertanát,
– a digitális kultúra tanításában használható módszereket,
– a digitális kultúra tantárgyak gyakorlati hátterét.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– A digitális kultúra elméleti kérdései az alsó tagozaton,
– A digitális kultúra gyakorlata,
– A digitális kultúra tantárgy felépítése, tartalma,
– A digitális kultúra tantárgy tanítása az alsó tagozaton,
– századi gyerek—21. századi követelmények és elvárások,
– Digitális oktatás, az informatika tárgya,
– Az új tantárgy tartalmi szabályozói- avagy milyen keretek alapján kell tanítani,
– Digitális eszközök, programok az online térben,
– A digitális világ körülöttünk,
– A digitális eszközök használata,
– Információszerzés az e-Világban,
– Kreatív alkotás IKT eszközök segítségével,
– Alkotás digitális eszközökkel,
– Védekezés a digitális világ veszélyei ellen,
– A robotika és a kódolás alapjai.

Felhasználási területek: A szakmódszertani végzettséggel igazolt kompetenciák birtokában Digitális kultúra tanítása válik lehetővé alsó tagozaton, első sorban a 3. és 4. osztályban, igazodva a Nemzeti Alaptantervhez. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.