Az Egyéni Tanulmányi Rendszer (ETR) lényege, hogy a távoktatásban résztvevő tanulmányait egyénileg elkezdheti, azaz nem szükséges szervezett kurzus, tankör vagy csoport indítása. Az Egyéni Tanulmányi Rendszer biztosítja a folyamatos elektronikus tanulás lehetőségét,  ennek köszönhetően a központilag szabályozott tanulmányi idő akár le is rövidülhet. Az ETR-ben tanuló hallgató minimum 90 napot követően már záróvizsgára jelentkezhet, ha a képzési – tanulmányi kötelezettségeket maradéktalanul teljesítette. Az ETR-ben tanulók számára a Tanulmányi Osztály havonta egy záróvizsga időpontot ír ki, így még csak a vizsgaidőszak kezdetét sem kell megvárni. Az ETR maximum 12 hónapig tarthat, 12. hónapot követően a záróvizsga teljesítését meg kell kísérelni.

Az ETR-ben a résztvevő saját maga osztja be az idejét, akkor tanul, amikor ideje engedi, vagy éppen kedve van hozzá. A távoktatást online konzultáció lehetősége is segíti.

Pedagógiai képzési terület

Szakmódszertani képzések

Rövidtávú képzések

Pedagógus szakvizsga specializációs programok

Menedzserképzési terület

Vállalkozásmenedzsment

Referensképzés

Kommunikáció és Marketing

Adminisztráció és ügyvitel

Kulturális, sport és idegenforgalmi képzési terület

Vállalati pedagógia

Jogi képzési terület