Képzési kínálat

Képzési program neve: Gyógypedagógiai specializáció óvodapedagógusoknak/tanítóknak
Képzési azonosító szám: 0456-23-01/2020

A képzés program célja: Gyógypedagógiai alapkompetenciák kialakítása az óvodapedagógus vagy tanító alapvégzettséggel rendelkező résztvevőkben.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe) A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
A gyógypedagógia elméleti alapjai, a gyógypedagógia területei, a fejlesztő terápiák és azok sajátosságaik. A fogyatékosságtudomány alapjai, a gyógypedagógiai ellátási területek és intézményrendszere. A csoportos fejlesztési terápiák elmélete és gyakorlata. A csoportos fejlesztés szakmódszertana. Az óvodai csoportban előforduló fejlesztő terápiák és fejlesztő eszközök. A gyógypedagógia és az óvodapedagógia kapcsolódási felületei.

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

A TANTERV letöltése

Kérdések – válaszok a képzési programmal kapcsolatban

Segíthetünk?

Amennyiben kérdése merült fel, lépjen velünk kapcsolatba!