Képzési program neve: Jogi szakmódszertanos cégmenedzser
Képzési azonosító szám: TFI-02-22-00001/2022.

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– jogi ismeretek alapjait,
– a jogértelmezés módszereit,
– a cégmenedzselésre vonatkozó jogszabályi előírásokat,
– a vezetői feladatokhoz kapcsolódó jogi környezetet,
– a cégjog alapjait,
– a cégvezetés és a pénzügyi rendszer kapcsolatát,
– a vezetői döntéstámogató rendszereket,
– a jogi nyelv használatát cégvezetői szinten.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra. (1 félév)
Kreditpont érték: 60 kreditpont
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
Általános jogi ismeretek
Jogértelmezés módszertana
A cégmenedzselés jogszabályi háttere
A vezetői feladatok
A cégjog alapjai
A cégvezetés és a pénzügyi vezetés
A vezetői döntéstámogató rendszerek
A jog nyelv használata cégvezetői szinten
Az írott és olvasott jogi kommunikáció

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.