Képzési program neve: Köznevelési intézményvezető-helyettes
Képzési azonosító szám: T.345-00-23-456/2021.

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– köznevelés intézményi rendszerét és jogszabályi hátterét,
– a vezetéselmélet fogalmait és gyakorlatait,
– a vezetői támogatási rendszereket, döntéstámogatási mechanizmusokat,
– szervezési módszertanokat,
– köznevelési intézmények szervezetfejlesztését,
– a köznevelési pályázati rendszereket,
– operatív vezetői feladatokat.
A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév (120 óra)
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe)
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– köznevelési rendszertan,
– köznevelési jogi ismeretek,
– vezetéselmélet,
– operatív vezetői feladatok a köznevelésben,
– köznevelési intézmények működtetése,
– szervezetfejlesztés a köznevelésben,
– pályázati ismeretek,
– döntéstámogatási rendszerek,
– ügyviteli ismeretek a köznevelésben.

Felhasználási területek: Intézményvezető-helyettesi kompetencia terület. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 175.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.