Képzési program neve: Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga (előkészítő vezetőképző általános program a Kodolányi János Egyetem partnerségében)

A képzés program célja: A továbbképzés célja, hogy a programban résztvevőket felkészítse a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzéshez történő becsatlakozásra. A program során a résztvevők részletes betekintést nyernek az oktatási-irányítási rendszer működésébe, megismerik a köznevelési rendszer sajátosságait, betekintést nyerhetnek az intézményirányítás különböző területeibe. Kiemelt cél, hogy a képzést elvégzők alkalmasak legyenek a pedagógus szakvizsga megszerzésére és az azzal járó feladatok, tevékenységek, operatív irányítási gyakorlatok megtervezésére, megvalósítására. Kiemelt cél, hogy a program gyakorlatorientált módon mutassa be a köznevelési rendszer sajátosságait, kiemelve a vezető pedagógus feladatait, személyiség jegyeit.

A program sajátosságai: A pedagógus szakvizsga képzések, a hatályos jogszabályok szerint 4 féléves képzések, összesen 120 kredit pont értékben. A pedagógus szakvizsga kiadmányozója a hatályos Felsőoktatási tv. szerint a felsőoktatási intézmény lehet. A Távoktatási és Továbbképzési Intézet ezt a programot partnerintézmény bevonásával valósítja meg.
A 4 féléves képzési program első két féléve a Budapesti Távoktatási Intézetben (kedvezményes, pályázati) formában valósul meg a Budapesti Távoktatási Intézet hatályos Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata szerint. Az első két félév helyszíne rugalmasan szervezhető, ha legalább 14 fő jelentkező van a programra, akkor az ország bármely településére kiszervezhető (kihelyezhető), ha a program megvalósításához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek rendelkezésre állnak.
A 4 féléves képzési program második két féléve a Budapesti Távoktatási Intézettel partnerségi viszonyban álló, a Felsőoktatási tv. hatálya alá eső intézményben, a Kodolányi János Egyetemen valósul meg.

A programmal a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú szak első két félévét, összesen 60 kredit értékben lehet teljesíteni. A tanulmányok folytatásával (partnerségben álló) felsőoktatási intézményben, további két félév teljesítésével szerezhető meg a a Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képesítés. A Budapesti Távoktatási Intézet partnerintézménye  ún. kreditátvételi eljárás keretében, a Budapesti Távoktatási Intézetben teljesített tanulmányokat, kredit pontokat teljes mértékben befogadja. (a Budapesti Távoktatási Intézetben teljesített tantárgyak beszámításra kerüljenek), így az adott felsőoktatási intézményben a további képzési idő két félévre csökken.

A Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga képesítést minden esetben a partnerintézmény (felsőoktatási intézmény) állítja ki, saját szabályai és eljárási rendje szerint.

A képzés tanterve: Központi tanterv

A Kodolányi János Egyetem befogadó nyilatkozata: A nyilatkozat megtekintése

Képzésidő: 2 félév a Budapesti Távoktatási Intézetben, pályázat program szerint, valamint további 2 félév a Kodolányi János Egyetemen.
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 3 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kompetencia tartalmak:
A résztvevő a képzés végére ismerje meg a vezetéselmélet különböző meghatározásait, fogalomkörét, az alkalmazott vezetéstechnika egyes gyakorlati feladatait. Ugyancsak fontos terület a szervezetfejlesztés, mint vezetői feladat. Legyen képes saját szervezetének “menedzselésére”, szakmai-és koordinációs szervezetfejlesztésére. A köznevelési intézmények vezetőinek ismerniük kell a különböző jogi, közigazgatási és EU szakterületek köznevelésre vonatkozó passzusait, jellegzetességeit. A képzés végére alkalmasak legyenek egyes vezetői feladatok ellátására, ezt szolgálja az intézményi gyakorlat és a kommunikációs tréning. A résztvevőnek el kell sajátítani az iskolaigazgatási és munkajogi ismereteket és a közoktatás-rendszertan sajátosságait, jellemzőit.
A továbbképzés végére olyan módszertani tudást kell megszerezni, amely birtokában egyrészt megfelelő operatív vezetői feladatokat tudnak elvégezni a résztvevők a köznevelés rendszerében, másrészt alkalmassá válnak a közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga képzés bekapcsolódásába.
Az első két félév tárgyai:
Vezetéselmélet, Szervezetfejlesztés I., Jogi, közigazgatási és EU ismeretek, Intézményi gyakorlat I., Tréning I., Alkalmazott vezetéselmélet I., Szervezetfejlesztés II., Iskolaigazgatási és munkajogi ismeretek, Jogi ismeretek összevont szigorlat, Diplomamunka konzultáció, Közoktatás-rendszertan, Intézményi gyakorlat II.

A képzés költségei: 175.000 Ft. / félév
Az 1. és a 2. félév (amelyet a Budapesti Távoktatási Intézetben teljesítenek a résztvevők) 155.000 Ft. / félév.
Ehhez általában további kedvezmények, pályázat útján igénybe vehetők. A pályázati kiírások folyamatosan jelennek meg. A kedvezmény mértéke a pályázati kiírásnak megfelelően változik.
A 3. és a 4. félév (amelyet a partnerintézményben teljesítenek a hallgatók), az adott felsőoktatási intézmény költségtérítése szerint. A Kodolányi János Egyetem költségtérítése 175.000 Ft. / félév. Külön vizsgadíjak, jegyzetköltségek nincsenek.

A végzettség felhasználási területei:
A közoktatási vezető és szakvizsga szakképesítést – mint képesítési követelményt – a közalkalmazott besorolásánál figyelembe kell venni. A Köznevelési törvény,  A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 67. § (1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele: (…) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A hatályos jogszabályok szerint, a fenti szakvizsga megfelel a mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez előírt képesítési követelményeknek. A képesítéssel 120 kreditpont is szerezhető.

További információk a Kodolányi János Egyetem képzéséről.