Lemondási feltételek

Az elektronikus jelentkezés jognyilatkozatnak minősül.
Lemondási feltételek: Az elektronikus jelentkezés (programrészvételi szándék) a benyújtást követően, bármikor, díjmentesen lemondható írásban, e-mailben megküldve legkésőbb á jelentkezéstől számított 14 naptári napon belül.
A jelölt határidőn túli program részvételi szándék lemondása vagy a szakmai napon (beiratkozáson) való meg nem jelenés vagy a programban való részvétel megtagadása esetén 50.000 Ft. azaz Ötvenezer Ft. bánatpénz (kötbér) fizetendő a hatályos Ptk. 6:64. § (1) és (2) bek., § 6:58 § 6:63 §6:66; § 6:69; §6:5 § (2), 6:213. (1) és (2) bek. alapján.
A lemondási feltételeket a jelentkező tudomásul veszi és ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési szándékát.
A jognyilatkozatban rögzített lemondási határidő elmulasztása, valamint a pályázati szándék határidőn túli lemondása esetén a jognyilatkozatban rögzített jogi következmények további jogvita nélkül érvényesülnek.
Jelen jogi nyilatkozat teljes körű elfogadása előfeltétele az elektronikus jelentkezés benyújtásának, a jogi nyilatkozat megtagadása esetén a jelentkezési szándék automatikusan elutasításra kerül.
A jogi nyilatkozat a jelentkező által teljes körűen elfogadásra kerül.