Képzési program neve: Minőségirányítási menedzser
Képzési azonosító szám: TI-10-2100-1718

A képzés program célja: A tanfolyam célja olyan minőségirányítási szakemberek képzése, akik alkalmasak az ISO 9001:2015 szabvány szerint kiépített minőségirányítási rendszer fejlesztésében, kiépítésében rész- és dokumentálási feladatok elvégzésében, a minőségirányítási vezető munkájának támogatásában.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe)
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
A minőségirányítási alapelvek megismerése, Minőségirányítási fogalmak és azok értelmezése
A szabvány követelmények elemzése, A minőségirányítási dokumentáció felépítése és működtetése
A követelmények teljesítésének begyakorlása konkrét feladatokon keresztül, Kockázatkezelés
A minőségirányítási rendszer alapelveinek megismerése, Minőségirányítási fogalmak és azok értelmezése
A minőségirányítási szemlélet megfelelő kialakítása, az ISO 9001:2015 rendszerszabvány elemeinek magyarázatával
A minőségirányítási dokumentáció felépítése és működtetés, az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer szabvány elemeinek, és azok tartalmának, követelményeinek értelmezése, begyakorlása, kommunikáció, prezentáció, motiváció, minőség módszerek (statisztikai alapok), problémamegoldó technikák, A minőségirányítási belső auditor feladata az ISO 19011:2011 szabvány elemzése, feldolgozása, Az auditok kitűzésének, megszervezésének, lebonyolításának, az eredmények feldolgozásának megismerése, gyakorlatok.

Felhasználási területek: A végzettséggel megszerzett kompetenciák első sorban vállalati környezetben használhatók fel, a piaci igényeknek megfelelően. Szakmódszertani képzettség birtokában a munkavállaló kiterjesztett kompetenciaterülettel rendelkezik a választott kompetencia programnak megfelelően, amely az alapvégzettségére épülve, azt kiegészítve használható szabadpiaci környezetben.
A program bizonyos területei lehetővé teszik a felsőoktatásban történő, további tanulmányok teljesítését is.

A képzés teljes díja: 115.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.