Képzési program neve: Óvodai gyógytestnevelés szakmódszertanos óvodapedagógus
Képzési azonosító szám: TI-65-89-22-31

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a fejlesztőpedagógia elméletét és a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit,
– az óvodai gyógytestnevelés módszertanát,
– az óvodai gyógytestnevelés kompetencia körét.
– továbbá önállóan tudjon gyógytestnevelési foglalkozást tervezni, megvalósítani saját óvodai csoportjéban.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: óvodapedagógus vagy óvónői végzettség, valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
A fejlesztőpedagógia alapjai,
A gyógytestnevelés elméleti, gyakorlati háttere,
A gyógytestnevelés szakmódszertana óvodai környezetben
A gyógytestneveléssel összefüggő pedagógiai feladatok
Eszközök és módszerek használata az óvodai gyógytestnevelésben
A gyógypedagógia és a gyógytestnevelés kapcsolata
A gyógytestnevelési fejlesztő tevékenységek tervezése,
A gyógytestnevelési fejlesztő játékok,módszertanok,
Saját tevékenységhez kapcsolódó fejlesztő, gyógytestnevelési szakmódszertanok.

Felhasználási területek: A szakmódszertani végzettséggel igazolt kompetenciák birtokában  óvodai gyógytestneveléssel összefüggő pedagógiai feladatok elvégezhetők óvodai csoportokban a mindennapi pedagógiai tevékenység során, ezzel is hozzájárulva az adott köznevelési intézmény pedagógiai programjában rögzített pedagógiai célok eléréséhez. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámítatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.