Képzési program neve: Óvodavezető – helyettes
Képzési azonosító szám:6785-11-21/2022. KOMP

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a köznevelési intézményrendszert,
– az óvodai vezetést,
– a közneveléshez kapcsolódó jogszabályokat,
– a vezetés elméletét és gyakorlatát,
– az óvodavezető – helyettes feladatkörét, kompetenciáit,
– az intézményvezetés operatív feladatait,
– a vezető támogatásának szakmódszertanát.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– Vezetéselmélet és gyakorlat,
– Köznevelési jog,
– Az óvoda,mint szakmai környezet,
– Köznevelési intézmények működése,
– Szervezetfejlesztési ismeretek,
– Az óvodavezető-helyettes feladatköre és kompetenciái,
– Az óvodavezető-helyettes szerepe az óvoda vezetésében,
– Az óvodavezető-helyettes operatív feladatai,
– A vezető munkájának segítése, támogatása,
– A szülői kommunikáció és annak fejlesztése,
– Programszervezési ismeretek.

Felhasználási területek: A szakmódszertani végzettséggel igazolt kompetenciák birtokában az óvodavezető-helyettesi feladatkör könnyebben elvégezhető. A munkakör betöltéséhez megfelelő szakmai, jogi és módszertani ismeretet szereznek a képzésben résztvevők.

A képzés teljes díja: 175.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.