Képzési kínálat

Képzési program neve: Pedagógiai mérés és értékelés szakmódszertanos pedagógus
Képzési azonosító szám: TI-0033-2146-893

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a pedagógiai mérés és értékelés elméleti hátterét, alkalmas legyen mindennapi munkája során alkalmazni a különböző mérési és értékelési szakmódszertanokat, gyakorlatokat.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
A tantervi értékelés
A pedagógiai értékelés fogalma, funkciói, típusai
A pedagógiai értékelés fogalma, szerepe a tanítás-tanulás, óvodai nevelés rendszerében
A pedagógiai értékelés funkciói az oktatási folyamatban
A pedagógiai értékelés módszerei és típusai
A pedagógiai mérés
A normaorientált értékelés
A kritériumorientált értékelés
Pedagógiai mérőeszközök, mérésmetodikai szabályok és összefüggések
A mérési eszközök szempontjai
A tanulók értékelése
A tanítási-tanulási folyamat értékelése
A fejlesztő értékelés jellemzői
A tanulást támogató értékelés módszerei
Ön- és társértékelés eszközei
Intézményértékelés

A képzés teljes díja: 115.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

A TANTERV letöltése

Kérdések – válaszok a képzési programmal kapcsolatban

Segíthetünk?

Amennyiben kérdése merült fel, lépjen velünk kapcsolatba!