Projektpedagógia

Képzési program neve: Projektpedagógia szakmódszertanos pedagógus

Képzési azonosító szám: TI-234-5764-00

A képzés program célja: A program kiemelt célja, hogy a programban résztvevő pedagógus képessé váljon saját intézményében pedagógiai projektek tervezésére, szervezésére, megvalósítására és minősítésére, értékelésére. A pályázat kiemelt célja, hogy a pedagógus ne csak ismereteket szerezzen a projektpedagógia területén, hanem szakmódszertani jártasságot is, kompetenciái révén képessé váljon saját szakmódszertani tárházának bővítésére. A projektpedagógia módszertanát készségszinten tudja alkalmazni mindennapi tevékenysége során.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe)
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
Projektmódszerek a nevelési folyamatokban,
Projektmenedzsment általános alapjai,
A pedagógiai projektmódszerek jellemzői, sajátosságai,
A pedagógiai projektek megtervezése és szervezésének előkészítése,
A tartalomközpontú projektek,
A tevékenységközpontú projektek,
A projektek megvalósítása, a projektmódszerek alkalmazásának lehetőségei a gyakorlatban,
A projektmódszerek előnyei, hátrányai,
A projektpedagógiában használható pedagógiai mérések és értékelések,
Alternatív lehetőségek a projektpedagógiában,
Fejlesztendő kompetenciák és azok jellemzői,
Tippek, trükkök, praktikák,
A projektpedagógiai módszereket használó pedagógus személyes és szakmai jegyei,
Önfejlesztés és önértékelés a projektmódszerek segítségével.

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.[