Képzési program neve: Segítőpedagógia szakmódszertanos pedagógus
Képzési azonosító szám: T-34777-89/2021.

A képzés program célja: A Segítőpedagógia célja, hogy az csoportban, vagy osztályban fejleszthető gyermek fejlődősét, közösségen belül, segítse támogassa. A program kiemelt célja olyan szakmódszertani kompetenciák kialakítása és fejlesztése, amelyek birtokában a gyakorló pedagógus minden napi pedagógiai tevékenysége során, helyben, külső szakember bevonása nélkül, segíthesse, támogathassa a csoportban fejleszthető gyermek terápiáját.
A segítőpedagógiai kompetenciák kiterjesztett kompetenciák, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a pedagógus megfelelően tudjon differenciálni, valamint segítséget nyújtani a fejlesztésre szoruló gyermek terápiájához.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe). A képzési program kompetencia alapú szakmai program, így elsődleges célja nem a kreditpontok megszerzése, hanem a szakmai kompetenciák fejlesztése. Azon résztvevők, akik a szakmódszertani ismeretek megszerzésén túl a kreditértéket is szeretnék elszámoltatni a megszerzett szakmódszertani képesítéssel, azt megtehetik, ha a KIR-ben „egyéb” szakmai képzésként rögzítik a tanulmányi- és vizsgakötelezettség teljesítését igazoló okiratot. Ebben az esetben a kibocsátó a felnőttképzési intézmény.

Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
BTMN, SNI
A pedagógusok szerepe az SNI-s és BTMN-es gyermekek oktatásában/ nevelésében
A fejlesztésre szoruló gyermekeket fogadó intézmények
Az együttnevelés feltételei
A segítőpedagógia elmélete
A segítőpedagógia gyakorlata
A segítőpedagógia alkalmazása óvodai környezetben
A segítőpedagógia alkalmazása kisiskolás környezetben
A segítőpedagógia alkalmazása iskolai környezetben
A segítőpedagógiához kapcsolódó szakmódszertanok és gyakorlatok
A fejlesztőpedagógia alkalmazása a segítő terápia során
A fejlesztő tevékenység eszközei és az eszközökhöz kapcsolódó kompetenciák
A mozgásfejlesztés segítése, támogatása
A beszédfejlesztés segítése, támogatása
A társas viselkedés fejlesztése, beilleszkedési zavarok
Tanulási nehézségek és figyelemzavarok segítése
Motiváció alapú nevelési technikák
Projektmódszerek
Élményközpontú pedagógia és gyakorlat

Felhasználási területek: A szakmódszertani végzettséggel igazolt kompetenciák birtokában csoportos vagy közösségi célú SNI pedagógiával  összefüggő, csoportos vagy közösségi célú fejlesztési pedagógiai feladatok elvégezhetők óvodai csoportokban, iskolai osztályközösségekben a mindennapi pedagógiai tevékenység során, ezzel is hozzájárulva az adott köznevelési intézmény pedagógiai programjában rögzített pedagógiai célok eléréséhez. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.