Képzési program neve: Szakképzési vezető – szakképzési intézményvezető specializáció
Képzési azonosító szám: T.012 – 456/2021.

A képzési program a “2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről” valamint a “12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról” jogszabályok tartalmi kompetenciái szerint valósul meg.
A képzési program megfelel a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet, 127. §. b) bekezdésében előírt 120 órás tanügyigazgatási és pedagógiai ismereteket nyújtó képzési követelménynek.

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– a szakképzési rendszer sajátosságait,
– a szakképzéshez kapcsolódó jogszabályokat,
– a vezetői feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket,
– a szakképzési intézmények működését és működtetését,
– a szakképzési intézmények vezetőinek feladatait, jogait, kötelességeit,
– a szakképzési intézmények tanügyszervezési, vizsgáztatási és adminisztrációs feladatait.
A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 2 félév (120 óra)
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Bemeneti követelmények: Pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettség. (Főiskolai vagy egyetemi vagy BA/MA szint), valamint legalább 2 éves szakmai gyakorlat.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra.
Kreditpont érték: 30 kreditpont (a 277/1997. kormányrendelet szerint beszámítható a pedagógus előmeneteli rendszerbe)
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– Szakképzéshez kapcsolódó tanügyigazgatás,
– Jogszabályismeret a szakképzés vonatkozásában,
– Szakképzési intézmények típusai, feladatai,
– A szakképzési intézmények működése,
– A szakképzési intézmények működtetése,
– A szakképzési intézmények adminisztrációs feladatai,
– Az intézményvezető szakmai és gyakorlati kompetenciái,
– Beszámolási kötelezettség és adatszolgáltatás,
– Intézményfinanszírozás és gazdálkodási ismeretek,
– Intézményfejlesztés,
– Munkáltatói jogok alkalmazása,
– Operatív vezetői feladatok a szakképzésben,
– Gyakorlatok szervezése és irányítása,
– Szakmai vizsgáztatás

Felhasználási területek: Szakképzési vezetői feladatok területe. A szakmódszertani végzettség kiterjesztett kompetenciaterületet igazol.

A képzés teljes díja: 245.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.