Képzési program neve: Jogi ügyintéző – ügyvédi asszisztens (jogi ügyviteli specializáció)
Képzési azonosító szám: TFI-01-22-00001/2022.

A képzés program célja: A kurzusban résztvevő ismerje meg:
– az irodai rendszereket,
– az ügyviteli ismereteket,
– az ügyviteli folyamatokat,
– az ügyvédi irodai adminisztrációs folyamatokat,
– irodai ügyviteli rendszereket,
– az ügykezelés általános jogi ismereteit,
– a kommunikációs folyamatokat,
– az ügyvédi asszisztensi feladatokat.

A képzés típusa: Általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. Távoktatás konzultációs rendszerrel.
A képzés szintje: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani képzés.
Képzésidő: 1 félév tanulmányi félév, 1 félév szakmai gyakorlati félév.
Konzultációk: félévente 2-3 alkalom, vagy csak távoktatás.

Tananyag biztosítása: távoktatáson keresztül, e-jegyzetek formájában.
Elmélet és gyakorlat aránya: 20 % elmélet, 80 % gyakorlat.
Szakmai gyakorlat: 120 óra. (1 félév)
Kreditpont érték: 60 kreditpont
Számonkérések: időközi számonkérések nincsenek, de operatív szintű feladatok lehetnek. A programban résztvevőnek a záróvizsgára kell készülnie.
Záróvizsga részei: záródolgozat és komplex szóbeli, tételsor alapján.

Kompetencia tartalmak:
– ügyviteli rendszerek és azok használatuk, és általános jogi ismeretek,
– az ügyvédi iroda működése és rendje,
– a kommunikációs rendszerek,
– ügyviteli eljárási feladatok,
– irodaműködtetési szakmódszertanok,
– munkaszervezési ismeretek,
– jogi informatikai rendszerek és működésük,
– kommunikációs folyamatok és azok szervezése,
– programszervezési ismeretek,
– ügyintézési ismeretek,
– ügyfél kommunikációs ismeretek,
– pénzügyi alapismeretek,
– ügyvéd támogatási szakmódszertanok,

A képzés teljes díja: 155.000 Ft. / félév
A képzéshez kapcsolódó vizsgadíjak: A mindenkori minimálbér 20 %-a.
Igénybe vehető kedvezmények: Pályázati programoktól függően. Bővebb információiért keresse a Tanulmányi Osztály munkatársait.

Jogszabályi háttér: A program általános célú, szabadpiaci kompetencia képzés. A program kiemelt célja a kompetenciafejlesztés. A programra a fogyasztóvédelem általános szabályai érvényesek, a hatályos Fogyasztóvédelmi tv. szerint. A képzés elvégzését tanúsító okirat által igazolt kreditpont-érték a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a hétévenkénti továbbképzési kötelezettségbe is beszámíttatható a pedagógus-továbbképzésről szóló 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet 5. § (3) módosult d) pontja szerint. A beiratkozással szerződéses jogviszony jön létre, amelynek alapja a képzési programra vonatkozó képzési tájékoztató, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, valamint a vonatkozó pályázati program. Vitás helyzetekben a hatályos Fogyasztóvédelmi törvény, valamint a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.